PANDAN I FOKUS

I förhistorisk tid levde jättepandan över stora delar av Kina. Idag uppskattar man att det inte finns kvar mer än 1864 av dessa svartvita björnar, samtliga i Kinas sydvästra bambuskogar. Trots ett lågt antal så har de ökat från 1600 till 1864 de senaste 11 åren.
Senaste nytt om den stora pandaräkningen förra året finns här >>> 


PANDAN
Vetenskapligt namn
Ailuropoda melanoleuca
Längd: 120-180 cm
Vikt: 60 - 110 kg
Livslängd: ca 10-15 år
Föda: Bambu, växter, fisk och små däggdjur
Antal: ca 1800
Hot: krympande livsmiljö, skogsskövling
Finns i: Kina


BILDER PÅ PANDOR
Inspirerande bilder på isbjörnar
Klicka här för bilder >>>FAKTA OM PANDAN
Här presenterar WWF fakta om pandan, dess miljö och utsatta situation
Läs mer >>> VAD GÖR WWF FÖR PANDANS ÖVERLEVNAD?
* Inventeringar av artens hela utbredningsområde. På så vis får man reda på hur många individer som finns och var de finns.
* Utbildar personalen i pandareservaten.
* Förbättrar naturvårds-utbildningen och allmänhetens medvetande om hur viktigt det är att bevara djur och natur.
* Säkrar och skapar nya korridorer av naturlig vegetation mellan de olika områdena där pandorna lever.
* WWFs arbete i Kina har rört sig från rena artstudier till ett brett naturskyddsprogram i samklang med lokalbefolkningens behov.
* Nu samarbetar WWF och Kina i flera projekt för skyddsvärda våtmarker och tropiska områden i landet.


VISSTE DU DU ATT....
* Under våren äter pandorna som mest, då äter de varje dag 30-60 kg bambuskott!
* Pandans parningstid är omkring 6 veckor men varje hona är bara mottaglig för befruktning under 2-3 dagar!
* Pandaungar föds nästan helt utan päls och väger ca 100-160 gram!
* Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam!